Ochrana osobních údajů

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme my, společnost Filip Trade Company, s.r.o., IČ: 53230981, se sídlem: Strieborná 1215/5, 010 03 Žilina, zapsaná na Obchodní rejstřík Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka č.1 75393/L, e-mailový kontakt: info@4robot.cz

S Vašimi osobními údaji také pracují naši zprostředkovatelé: společnost Google LLC, Heureka.

U koho se můžete informovat, co a jak o Vás zpracováváme?

Zpracováváme jen takové osobní údaje, abychom vám poskytovali profesionální služby. V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, seznam, resp. rozsah údajů je přesně uveden přímo v souhlasu, a to v míře potřebné ke splnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Zpracováváme zejména tyto osobní údaje:

Kontaktní údaje
Zejména jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo a adresa elektronické pošty a korespondenční adresa.

Cookie
Pokud jste nám při používání naší stránky udělili souhlas ke zpracování osobních údajů, zpracováváme o Vás údaje i prostřednictvím souborů cookie.

Přečtěte si další informace o tom, jaké typy osobních údajů zpracovávají a používají společnosti a jejich partneři, ao tom, k čemu slouží.

Společnosti:

1)GOOGLE LCC

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, IČ DPH: IE6388047V

- s tímto smluvním partnerem spolupracujeme za účelem získání zákazníků za pomoci technologií a nástrojů pro akviziční a retenční reklamní kampaně (získávání nových zákazníků, vrácení stávajících zákazníků na náš web za pomoci cookies). Bližší informace s jakými údaji zpracovatel pracuje naleznete zde.

- Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Google recenze od společnosti GOOGLE LCC do kterých je náš e-shop zapojen. Do tohoto průzkumu se můžete zapojit zaškrtnutím checkboxu při nákupu na našich stránkách, respektive při finalizaci objednávky, kde můžete vyjádřit souhlas se zařazením do průzkumu spokojenosti zákazníků pouhým zaškrtnutím checkboxu. Pokud checkbox nezaškrtnete do průzkumu samozřejmě nebudete zapojen. Souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat kontaktováním emailem na info@vysajto.sk telefonicky +421909 212 971 nebo odesláním formuláře zde.

2)Facebook Ireland Ltd

Facebook Ireland Limited

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irsko, DIČ IE9692928F

- s tímto smluvním partnerem spolupracujeme za účelem získání zákazníků za pomoci technologií a nástrojů pro akviziční a retenční reklamní kampaně (získávání nových zákazníků, vrácení stávajících zákazníků na náš web az pomoci cookies). Bližší informace s jakými údaji zpracovatel pracuje naleznete zde.

3)Heureka.cz

Heureka Shopping s.r.o

Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, DIČ CZ02387727

-Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky do kterých je náš e-shop zapojen. Do tohoto průzkumu se můžete zapojit zaškrtnutím checkboxu při nákupu na našich stránkách, respektive při finalizaci objedávky, kde můžete vyjádřit souhlas se zařazením do průzkumu spokojenosti zákazníků pouhým zaškrtnutím checkboxu. Pokud checkbox nezaškrtnete do průzkumu samozřejmě nebudete zapojen. Souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat kontaktováním emailem na info@vysajto.sk telefonicky +421909 212 971 nebo odesláním formuláře zde.

4)Smartsupp

Smartsupp.com, s.r.o.
Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Czech Republic, DIČ CZ03668681

-abychom Vám mohli usnadnit nákup na našich stránkách a být nápomocný při výběru a hledání toho správného produktu, aniž byste nás museli kontaktovat telefonicky nebo emailem, používáme službu Smartsupp live chat od zprostředkovatele Smartsupp.com, s.r.o. Zpracovatel uchovává informace jako jsou určité technické údaje o uživatelích a návštěvnících, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získány a shromažďovány ze strany Smartsupp. Více info o službě a ochraně osobních údajů zprostředkovatele naleznete zde.

Okrem vyššie uvedeného naša stránka pracuje aj so súbormi cookie, ktoré sú nevyhnutné na jej správnu funkciu a prostredníctvom ktorých o Vás nespracúvame žiadne osobné údaje, a teda vo vzťahu k používaniu týchto súborov nie je potrebný Váš súhlas s ich použitím na našej stránke.

 K čemu Vaše osobní údaje potřebujeme?

Vaše osobní údaje zpracovávané prostřednictvím služby Google Analytics potřebujeme k analýze návštěvnosti naší webové stránky, a tedy zejména k ověření toho, zda je naše stránka pro Vás a jiné uživatele stále zajímavá a neklesá její návštěvnost.

Vaše osobní údaje zpracovávané prostřednictvím služeb Google AdWords, Google DoubleClick, Google AdSense a Facebook Pixel potřebujeme k personalizaci reklamy, a tedy zejména k tomu, abychom věděli zajistit, že se reklama naší webové stránky bude zobrazovat hlavně těm uživatelům, kteří mohou mít o náš obsah, služby a produkty zájem.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, zpracováváme pouze pro tyto účely s tím, že je pro dosažení účelu zpracování můžeme poskytnout společnostem Google LLC, Heureka, Facebook Inc., Smartsupp, které poskytují služby, jejichž prostřednictvím jsou Vaše údaje získávány.

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovanými prostředky, přičemž při jejich zpracování nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování podle § 28 ods. 1 a 4 zákona č . 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, resp. Čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č . 2016/679

Jak můžete Váš souhlas odvolat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Pokud již nesouhlasíte s tím, abychom o Vás zpracovávali Vaše osobní údaje, stačí, když vyplníte online formulář nebo napíšete na naši e-mailovou adresu: info@vysajto.sk. Samozřejmě, odvolání Vašeho souhlasu nebude mít zpětný vliv na zákonnost zpracovávání Vašich osobních údajů od udělení souhlasu po jeho odvolání z Vaší strany.

Na koho se můžete obrátit v případě problému?

V případě, že se domníváte, že jsme porušili Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@vysajto.sk.

Nebo můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ako dlho u nás budú uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame pre čas nevyhnutný na splnenie účelu, pre ktorý boli spracované, najdlhšie však do zániku našej spoločnosti alebo nášho posledného právneho nástupcu ako subjektu práva v prípade, ak dôjde k nášmu/jeho zániku bez ďalšieho právneho nástupcu.

Jaká máte práva?
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům, máte právo žádat od nás potvrzení, zda o Vás zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají a v případě, že Vaše údaje zpracováváme, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a podrobné informace o všech skutečnostech, které souvisí se zpracováním těchto osobních údajů (Vaše právo na přístup k osobním údajům upravuje § 21 zákona č. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/ 679). Na Vaše požádání jsme povinni poskytnout Vám Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, přičemž za opakované poskytnutí těchto údajů jsme oprávněni od Vás požadovat zaplacení přiměřeného poplatku odpovídajícího administrativním nákladům;
 • právo na opravu osobních údajů, a to na opravu nesprávných údajů, které se Vás týkají, případně doplnění neúplných osobních údajů (Vaše právo na opravu osobních údajů upravuje § 22 zákona č. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů a článek 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679);
 • právo na výmaz osobních údajů (Vaše právo na výmaz osobních údajů upravuje § 23 zákona č. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679) , pokud:

(a) osobní údaje již nejsou potřebné k účelu, pro který jsme je získali nebo jinak zpracovávali,
(b) osobní údaje zpracováváme nezákonně,
(c) odvoláte nám souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
(d) namítáte zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo namítáte zpracování osobních údajů podle § 27 ods. 2 zákona č . 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, (e) je důvodem pro výmaz splnění povinnosti dle zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána nebo,
(f) se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle § 15 ods. 1 zákona č. 1 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů.
Právo na výmaz Vašich osobních údajů nemůžete uplatnit v případě, že:
(a) je zpracování osobních údajů potřebné k uplatnění právního nároku,
(b) k uplatnění práva na svobodu projevu nebo práva na informace,
(c) ke splnění povinnosti podle zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1005/2006 2016/679, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené tomu, kdo osobní údaje zpracovává,
(d) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, (e) k účelu archivace, k vědeckému účelu, k účelu historického výzkumu nebo ke statistickému účelu podle § 78 ods. 8 zákona č. 8 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, je-li pravděpodobné, že by Vaše právo znemožnilo nebo závažným způsobem ztížilo dosažení cílů takového zpracování;

 • právo na omezení zpracování osobních údajů (Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů upravuje § 24 zákona č. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/ 679), pokud
  (a) namítáte správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího nám ověřit správnost osobních údajů,
  (b) zpracování osobních údajů je nezákonné a Vy namítáte vymazání osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití,
  (c) již nepotřebujeme osobní údaje za účelem zpracování osobních údajů, ale potřebujete je Vy k uplatnění právního nároku, nebo,
  (d) namítáte zpracování osobních údajů podle § 27 ods. 1 zákona č. 1 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů a Čl. Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU ) č . 2016/679.
  Došlo-li k omezení zpracování osobních údajů, můžeme kromě uchovávání osobních údajů osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem nebo pro účely uplatnění právního nároku, na ochranu osob nebo z důvodů veřejného zájmu;
 • právo namítat zpracování osobních údajů (Vaše právo namítat zpracování osobních údajů upravuje § 27 zákona č. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679) , dochází-li ke zpracování osobních údajů na základě právního základu podle § 13 ods. 1 písm. e) nebo písm. f) zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, resp. Čl. Čl. 1 písm. e) nebo f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)č. 2016/679. V takovém případě provozovatel nesmíme zpracovávat osobní údaje, pokud neprokážeme nezbytné oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů, které převažují nad Vašimi právy nebo zájmy, nebo důvody pro uplatnění právního nároku.
 • právo na přenosnost osobních údajů (Vaše právo na přenosnost osobních údajů upravuje § 26 zákona č. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679) , a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž máte právo přenést tyto osobní údaje jinému provozovateli, je-li to technicky možné a pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky a probíhá na základě právního základu ve smyslu § 13 ods. 1 písm. a) nebo písm. b) zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, resp. Čl. Čl. 1 písm. a) nebo písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)č. 2016/679, t.j. zpracováváme-li osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, případně smluvní povinnosti.

Musíte nám Vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje jste nám poskytli dobrovolně na základě Vašeho svobodného souhlasu, přičemž jste nebyli povinni nám takový souhlas se zpracováním osobních údajů udělit.

Budeme Vaše osobní údaje přenášet do třetí země?

Realizace námi poskytovaných služeb vyžaduje spolupráci s již zmíněnými společnostmi. To znamená, že Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do třetích zemí. K prodávání však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky, které na tento přenos klade zákon 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2007/2006 2016/679, přičemž je v každém případě zajištěna ochrana Vašich osobních údajů. Konkrétně se jedná o servery, cloudová řešení příslušných společností Google LLC, Facebook Inc., Heureka, Smartsupp

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat